Undernimmer Wini Weidenaar út Bartlehiem is de winner fan de Vrouw in de Media Award 2021 foar de provinsje Fryslân. As priis hat Weidenaar in byld krigen, makke troch keunstner Ellen Buchwaldt.

Weidenaar hat har yn 2021 neffens 25 prosint fan de 30.000 stimmers it bêste yn de media profilearre. Neffens de stimmers hat se each foar wat omtinken freget en wichtich is, en wit se dat om te setten yn aksje. Weidenaar is neist ûndernimmer ek belutsen by ferskate maatskiplike projekten, sa as Kamp Morra.
omrop

op

Ondernemer en trekker maatschappelijke projecten Wini Weidenaar uit Bartlehiem ontvangt de Vrouw in de Media Award 2021 voor Friesland. Weidenaar heeft zich in 2021 volgens 25 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. Volgens de stemmers heeft ze oog voor wat aandacht vraagt en belangrijk is en weet ze dat om te zetten in actie. Trekker project regenboog gemeentes Lenie Lap uit Wetsens eindigde met 18 procent op de tweede plaats. Psycholoog en columnist LC Irma van Steijn uit Leeuwarden ontving 17 procent van de stemmen en werd daarmee derde.

winiendochter

op

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2021 Friesland bekend

Ieder jaar organiseren Sprekersbureau ZijSpreekt en Mediaplatform Vaker in de Media (VIDM) de Vrouw in de Media Awards. 23 Procent van de experts in het nieuws is vrouw. Met de awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Naast de landelijke Vrouw in de Media Award is er ook een Vrouw in de Media Award per provincie. Tot 20 december 2021 konden kandidaten voor de Vrouw in de Media Award 2021 Friesland via Vrouwindemedia.nl worden voorgedragen.

op

Persbericht: Vrijdag de dertiende is het zover, dan gaat de ijs- en theetuin op Anne-Famkes Pleats open. Deze is gevestigd in een boerderij uit 1825 aan de Stienser kant van de Dokkumer Ee, 500 meter van het ‘houten’ Elfstedenbruggetje in Bartlehiem. De eigenaren, Jori Bottema en Wini Weidenaar, hebben dankzij een voorverkoop crowdfunding de financiering van de verbouwing gerealiseerd.
annefamkespleats

op

'We willen al het moois hier delen met de rest van de wereld'

■ IJs in de voorverkoop om bijzondere ontmoetingsplaats te realiseren bij Bartlehiem

Voor Wini Weidenaar en haar vriend Jori Bottema komt een droom uit. Zij bouwen op een steenworp afstand van Bartlehiem hun bijna twee eeuwen oude boerderij om tot de bijzon- dere ontmoetingsplaats Anne-Famkes Pleats, genoemd naar dochter Anne-Famke. Om dat aan de Hallumer kant van de Dokkumer Ie he- lemaal te kunnen realiseren, bieden zij nu alvast ijs, koffie/thee en nog veel meer aan in de voorverkoop.

annefamke_6243

op

Aan de Dokkumer Ee (Wurgedyk 20-Stiens) nabij Bartlehiem staat onze boerderij; Anne-Famke’s Pleats. De naam van de boerderij (1825) is gelijk aan die van onze dochter en samen wonen we hier alweer sinds juli 2019. Het eerste half jaar woonden wij in een caravan achter de boerderij. Inmiddels is het voorhuis grotendeels verbouwd en gaan we aan de slag in de schuur. Voor deze verbouwing starten wij een zogenaamde ‘voorverkoop’ crowdfunding, daarover verderop meer.
vierkantijsjeaf

op