Initiatiefnemers ‘Hûs fan de Wrâld’ nodigen dorpsgenoten uit

hetwapen
Easterlittens – Het is bijna 20:00 uur en de dorpszaal boven het Wapen in Easterlittens loopt vol. Er staan ongeveer tien stoelen klaar maar er blijken veertig nodig te zijn. Janneke Bijlsma, Jan Bruinsma, Aad van der Burg, Anne Haringsma en Jeltsje Ottema hebben hun dorpsgenoten uitgenodigd om te praten over een nieuw initiatief namelijk ‘Hûs fan de Wrâld’. De initiatiefnemers hebben een huis gekocht waarin vluchtelingen met een status komen te wonen.

‘Het doel is dat iedereen uit het dorp mee helpt op een manier die bij hem of haar past. Dat kan in geld door aandelen te kopen in het huis maar ook door vrijwilligerswerk te doen als onze nieuwe dorpsgenoten er zijn’, aldus Aad van der Burg die de avond gaat voorzitten.

Rudo de Bert van Task Force Fryslân geeft eerst wat algemene informatie over het fenomeen statushouders en wat de targets zijn. Gemeente Littenseradiel moet dit jaar 42 mensen plaatsen, wil ze de targets halen.

'Dit soort initiatieven is dus een geweldige bijdrage hiervoor'

In Nederland zitten in totaal 16.000 mensen met een status te wachten op een plek om te mogen wonen. Ze hebben een status gekregen en mogen in ieder geval de komende vijf jaar in Nederland blijven. Na vijf jaar wordt nogmaals gekeken naar de situatie van de statushouder en de situatie in zijn of haar land. Als alle mensen een plekje in Nederland zouden krijgen, zou dit betekenen dat er 40 AZC’s dicht kunnen in Nederland. Ogenschijnlijk lijkt Easterlittens een klein aandeel te hebben hierin, maar de impact is heel groot. Het geldt als voorbeeld voor veel meer dorpen.

Aad vertelt hoe het idee van de vriendengroep is ontstaan en concreet is geworden. Het begon allemaal op een boottocht naar Terschelling. Daarna is het snel gegaan. Verschillende huizen zijn de revue gepasseerd en heel veel gesprekken hebben plaats gevonden. De financiering van het huis dat inmiddels gekozen is, het huis van Joke en Mennald, is mede mogelijk gemaakt door de kerk. Deze investeert 50.000 euro. Bij een eventuele verkoop zal de kerk dit geld weer terugkrijgen, maar het is geen lening of een hypotheek zoals de meeste mensen uit de zaal wel dachten toen ze de brief hadden gelezen.

Ook het resterende bedrag, 95.000 euro, wordt gerealiseerd vanuit investeerders en zal ook geen lening of hypotheek bevatten. De vraag die hierdoor uit de zaal komt is dan ook begrijpelijk: als alles al rond is, waarom zijn we hier dan?

‘Ons doel is dat het van ons samen wordt'

'Het huis wordt wel gekocht en het project gaat wel door, maar we willen graag dat jullie ook bijdragen. Uiteraard naar ‘aard en schaal”, legt Aad uit. ‘Dat is nou net het probleem, want in de brief wordt een bedrag van 500 euro genoemd en dit schrikt mensen af. Ik weet dat daardoor mensen niet gekomen zijn naar deze avond’ vertelt een van de aanwezigen.

Ook hierop reageert Aad met veel begrip. ‘We hebben geprobeerd alles in een brief te zetten, maar natuurlijk leest iedereen weer anders. Dat hadden we wellicht op een andere manier moeten doen’. Als reactie hierop komt een eventuele oplossing. ‘Wellicht dat je 1/5 aandelen kunt verkopen ter waarde van €100,- maar dan zonder stemrecht. Zo kan iedereen bijdragen, maar heeft niet iedereen evenveel invloed’. De conclusie is om het draagvlak te verbreden en dus zou dit een goede oplossing kunnen zijn.

Ik hoor een zucht aan de andere kant van de tafel.

‘Tot nu toe hebben we het alleen nog maar over geld gehad terwijl ik dit een prachtig initiatief vind. Kunnen we het ook over de mensen hebben?’

Daarop inhakend zijn er inderdaad dorpsbewoners die ook de andere kant graag willen horen. Hoe zit het als mensen hier wonen? Hoe weten we of we een gezin krijgen? Zijn er ook problemen in andere dorpen?

De initiatiefgroep heeft nauw contact met de gemeente en het is bekend dat de voorkeur uitgaat naar een gezin. Met het huis dat is gekocht en waarin vier slaapkamers zitten, is die kans ook het grootst. Het kan ook gaan om een persoon waar later een gezinshereniging uit ontstaat, maar je kunt niet kiezen of iets dergelijks. ‘Er wordt altijd gekeken naar de algehele situatie en op basis hiervan worden keuzes gemaakt, dus hier hebben we alle vertrouwen in’, aldus Aad.

Problemen zijn er tot op heden nog niet echt geweest. Uiteraard zijn er nog niet heel veel voorbeelden, maar Jorwert, Mantgum en Wiuwert hebben al een aantal vluchtelingen met een status mogen ontvangen en dat gaat heel goed.

Tijdens het laatste vragenrondje worden nog een aantal tips meegegeven zoals: kan de gemeente ook bijdragen in de financiering. Al met al is het een zinvolle avond met goede vragen en de avond eindigt met een applaus voor de initiatiefnemers.

In augustus/september zal er nog een brief worden verspreid waarin een aantal onduidelijke zaken worden opgehelderd. Vrijwilligers uit de zaal kijken met de initiatiefgroep mee om bedrijfsblindheid te voorkomen. Vervolgens zal er nog een avond worden georganiseerd waarin dorpsbewoners kunnen aangeven hoe ze willen bijdragen aan ‘Hûs van de Wrâld’.

op

Doarpswurk