Undernimmer Wini Weidenaar út Bartlehiem is de winner fan de Vrouw in de Media Award 2021 foar de provinsje Fryslân. As priis hat Weidenaar in byld krigen, makke troch keunstner Ellen Buchwaldt.

Weidenaar hat har yn 2021 neffens 25 prosint fan de 30.000 stimmers it bêste yn de media profilearre. Neffens de stimmers hat se each foar wat omtinken freget en wichtich is, en wit se dat om te setten yn aksje. Weidenaar is neist ûndernimmer ek belutsen by ferskate maatskiplike projekten, sa as Kamp Morra.
omrop

op

Ondernemer en trekker maatschappelijke projecten Wini Weidenaar uit Bartlehiem ontvangt de Vrouw in de Media Award 2021 voor Friesland. Weidenaar heeft zich in 2021 volgens 25 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. Volgens de stemmers heeft ze oog voor wat aandacht vraagt en belangrijk is en weet ze dat om te zetten in actie. Trekker project regenboog gemeentes Lenie Lap uit Wetsens eindigde met 18 procent op de tweede plaats. Psycholoog en columnist LC Irma van Steijn uit Leeuwarden ontving 17 procent van de stemmen en werd daarmee derde.

winiendochter

op

Persbericht: Vrijdag de dertiende is het zover, dan gaat de ijs- en theetuin op Anne-Famkes Pleats open. Deze is gevestigd in een boerderij uit 1825 aan de Stienser kant van de Dokkumer Ee, 500 meter van het ‘houten’ Elfstedenbruggetje in Bartlehiem. De eigenaren, Jori Bottema en Wini Weidenaar, hebben dankzij een voorverkoop crowdfunding de financiering van de verbouwing gerealiseerd.
annefamkespleats

op

mini-simmer-fair-socials

Een jaar geleden kregen wij de sleutel van onze droomplek! We zijn super blij en gelukkig op onze boerderij en we hebben ontzettend veel plannen. Eentje daarvan is het organiseren van kleine evenementen. Vandaag, een jaar nadat we onze boerderij gekocht hebben, leek het ons een goed moment om ons eerste evenement te lanceren: de Mini Simmer Fair.

op

vakantie