Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de aardbevingen. Waar nu met name volwassenen de lobby en het woord voeren, wordt het verhaal van jongeren niet of nauwelijks gehoord. Groninger jongeren verdienen een stem en gezicht in het aardbevingsgebied.

Op 22 september 2018 was het symposium 'Keer het tij voor de bij'. Dit symposium werd georganiseerd door B-RAP in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en is onderdeel van het LF2018-project Silence of the Bees.

Voor Drink & Eetlokaal Proefverlof in de Blokhuispoort mag ik de communicatie doen! Ik ben gestart met het schrijven van een communicatie strategie waarna vervolgens de juiste middelen, in samenwerking met Statuur, zijn ontwikkeld. We maken gebruik van Social Media, er is een website en Proefverlof is goed zichtbaar in de media.

communicatie, blokhuispoort, horeca, leeuwarden

Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur. Werk je aan een project of heb je een idee waarmee je een maatschappelijke verandering tot stand wilt brengen? Dan wil De Reis je helpen.

Samen met Wim Hiemstra en Bastiaan Blaauw doe ik onderzoek naar initiatieven die opgezet zijn door burgers. Daarnaast doen we onderzoek naar de huidige democratie, betrokkenheid op lokaal niveau en gemeentelijk niveau.

Aan het eind van de Mosselbankweg, dicht tegen de Waddendijk aan gelegen, ligt De Garnalenfabriek. In 1924 opgericht als Coöperatieve Garnalendrogerij door vissers uit Paesens en Moddergat. Een jaar of 20 heeft ze dienst gedaan als drogerij, daarna werd het een garage. In 2001 is het pand behoed voor de sloop en verbouwd tot vergader- en bezoekerscentrum.

Het vervolg op de Wijk & Water Battle in 2015 is de WaterBattle tussen verschillende scholen uit Leeuwarden in 2017. Kinderen van de groepen 7&8 spelen een game en werken samen met hun ouders om duurzamer om te gaan met water. Het is mijn taak om de scholen te werven en de contacten met de scholen te onderhouden in Leeuwarden.