Communicatie strategie De Reis

Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur. Werk je aan een project of heb je een idee waarmee je een maatschappelijke verandering tot stand wilt brengen? Dan wil De Reis je helpen.

Voor De Reis heb ik de communicatie strategie ontwikkeld en ondersteun ik de makers bij de communicatie van hun projecten. Met deze projecten willen we een eenheid uitstralen zodat iedereen kan zien dat deze onderdeel zijn van De Reis. Ik werk in opdracht van Keunstwurk, initiatiefnemer van De Reis. Meer informatie over De Reis vind je op www.dereis.frl.