Ontwikkelen strategie & ondersteuning communicatie Doarpswurk

Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Dit doen ze door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning aan Dorpshuizen, Dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen te versterken.

Voor Doarpswurk ga ik een communicatiestrategie ontwikkelen wat de zichtbaarheid vergroot en de veranderingen van de organisatie ondersteunt. Daarnaast zal ik ondersteuning bieden op het gebied van de communicatie.