Inspreken navigatie in het Frysk - App Waze

De Friese versie van de navigatie-app Waze is nu te beluisteren. De routes heb ik ingesproken en vind je onder de naam Nynke in de app.

De Leeuwarder Courant schreef er ook een stukje over.

LEEUWARDER COURANT: De Friese versie van de navigatie-app Waze is vanaf donderdag na maanden van vertalen en testen beschikbaar in het Fries.

waze

De routes zijn ingesproken door Wini Weidenaar uit Dokkum en zijn in de Waze-app te vinden onder de naam Nynke. ,,We hebben gekozen voor een echte Friese naam’’, zegt coördinator Peter van der Veen van Waze. In het verleden bestond er voor TomTom ook al een Friestalige versie, ingesproken door ‘Richtsje’ en ‘Romke’. >>