Marketing en Communicatie Wijk & Water Battle

Het project Wijk & Water Battle is een initiatief van Drinkwaterbedrijf Vitens en de Provincie Fryslân. In deze battle gaan wijkbewoners en schoolkinderen samen aan de slag met water. Het doel is om bewuster om te gaan met water, inzicht te krijgen in het water en energieverbruik, kennis te delen en uiteindelijk een verandering tot stand te brengen in het waterverbruik. De verandering in het verbruik van water moet zorgen voor vermindering van energieverbruik.

Twee scholen uit Leeuwarden, één uit de wijk Aldlân en één uit de wijk Camminghaburen, gaan de Wijk & Water Battle game spelen. In dit spel leven wonderlijke waterwezentjes in het waternetwerk van Leeuwarden. Hun huisjes overstromen regelmatig door het intensieve waterverbruik van de bewoners van Leeuwarden. De kinderen gaan gedurende drie maanden samen met de wijkbewoners aan de slag om de waterwezentjes te helpen.

Met behulp van de Wijk & Water Battle app kunnen wijkbewoners niet alleen de kinderen helpen, maar ook meer inzicht krijgen in hun eigen water- en energieverbruik. Lees alles op wijkenwaterbattle.nl.

Mijn taak is om dit unieke project in de markt te zetten en de scholen en wijkbewoners te werven en te activeren. In dit project werk ik samen met Grendel Games en Statuur uit Leeuwarden.