Het project Wijk & Water Battle is een initiatief van Drinkwaterbedrijf Vitens en de Provincie Fryslân. In deze battle gaan wijkbewoners en schoolkinderen samen aan de slag met water. Het doel is om bewuster om te gaan met water, inzicht te krijgen in het water en energieverbruik, kennis te delen en uiteindelijk een verandering tot stand te brengen in het waterverbruik. De verandering in het verbruik van water moet zorgen voor vermindering van energieverbruik.

Van 28 juni tot en met 5 juli (2014) is alweer de vijfde editie van de zonnebootrace oftewel de Dong Energy Solar Challenge. De grootste zonnebootrace van de wereld. Voor relaties en sponsoren organiseer ik een aantal belangrijke relatie momenten. Van lezingen tot workshops en van een zeiltrip tot een borrel, alles om een verbinding te maken tussen betrokkenen en kennis te delen.