WaterBattle Vitens

Het vervolg op de Wijk & Water Battle in 2015 is de WaterBattle tussen verschillende scholen uit Leeuwarden in 2017. Kinderen van de groepen 7&8 spelen een game en werken samen met hun ouders om duurzamer om te gaan met water. Het is mijn taak om de scholen te werven en de contacten met de scholen te onderhouden in Leeuwarden.

Vitens heeft een game ontwikkeld met Grendel Games uit Leeuwarden waarin kinderen op een bewuste manier leren omgaan met water. Dit doen ze door het spelen van de game met educatieve ondersteuning in de les en ze werken samen met hun ouders. Hoe beter de samenwerking en hoe beter ze thuis omgaan met water hoe meer punten ze scoren in de game.