Projectmedewerker en initiator De Doarpsambassade

De Doarpsambassade is een tijdelijke ambassade in een leeg winkelpand in de Leeuwarder binnenstad. Friese dorpen vertellen over het leven in een dorp op diverse manieren en vanuit verschillende disciplines zoals cultuur, economie, sociale en maatschappelijke thema’s.

Dit kan door een tentoonstelling, lezing, podiumkunst en fysiek een etalage in te richten. De ambassade wordt altijd ondersteund door een touch applicatie. Samen met Bastiaan Blaauw ga ik onderzoek doen naar het bestaansrecht en het draagvlak van De Doarpsambassade.