Teamlid JongerenTop Groningen in het aardbevingsgebied

Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de aardbevingen. Waar nu met name volwassenen de lobby en het woord voeren, wordt het verhaal van jongeren niet of nauwelijks gehoord. Groninger jongeren verdienen een stem en gezicht in het aardbevingsgebied.

We willen dat hun belangen, wensen en ideeën, beter in beeld komen. We willen de jongeren een stem geven, invloed laten uitoefenen op beslissingen en oplossingen. De ideeën, oplossingen en adviezen van de Groninger jongeren, willen we samen met hen op een dusdanige manier delen met bestuurders, dorpen, bedrijven en organisaties, dat ze serieus worden genomen. Maar we willen ook met de jongeren zelf aan de slag om hun ideeën uit te werken en vorm te geven. Samen met de jongeren dagen we de bestuurders en de andere betrokkenen in het aardbevingsgebied uit om over een nóg verdere toekomst na te denken dan nu wordt gedaan en raken de ‘volwassen en professionele’ organisaties ook beter bekend met het netwerk waar jongeren zich in bevinden. Dit kan innovatie en koppelkansen in het gebied versterken. Dit doen we door jongeren een aardbevingsjongerentop te laten organiseren op 7 juni 2019.

In de samenleving worden kinderen en jongeren nog te vaak weggezet als niet capabel, wij willen met dit project het gesprek openbreken in Groningen, maar ook in het hele land, dat jongeren ook een stem hebben en dat dit een waardevolle stem is waarnaar geluisterd moet worden, zeker ook bij ‘zware’ onderwerpen zoals het aardbevingsdossier. Ook willen we jongeren het heft in eigen handen laten nemen en laten zien dat zij ook dingen kunnen realiseren door samen met hen, hun ideeën tot uitvoer te brengen in de maanden na de jongerentop.