Communicatie 'Vluchteling met status in mijn dorp'

Voor het project van Doarpswurk 'Vluchtelingen met een status in mijn dorp' ben ik verantwoordelijk voor de communicatie. Ik schrijf o.a. teksten, onderhoud de contacten met de media en ondersteun bij de organisatie van de informatieavond op 7 april 2016.

Het project
Er komen steeds meer vluchtelingen in Nederland. Asielzoekerscentra raken vol en noodlocaties moeten een oplossing bieden. In de AZC ‘s zitten landelijk ongeveer 13.700 statushouders; medelanders dus.
Doarpswurk vraagt Friese dorpen te onderzoeken of er in hun dorp huisvestingsmogelijkheden voor statushouders zijn. Naast plek is het ook van belang dat er draagvlak bestaat om vervolgens als dorp gezamenlijk actie te ondernemen.

doarpswurk-mantgum-3-1

Voor dit project interviewde ik Fadi en Nour uit Mantgum. Lees het artikel op de website Doarpswurk.frl.