Ontwikkelen marketingstrategie 'TIJD VOOR TALENT' Keunstwurk

Voor het nieuwe project van Keunstwurk 'TIJD VOOR TALENT' - TIID FOAR TALINT' ontwikkel ik de strategie voor de marketing & communicatie. Daarnaast ondersteun ik bij het ontwikkelen van middelen en het beeldmerk.

TIJD VOOR TALENT - TIID FOAR TALINT
Kunst en Cultuur voor u - Keunst & Kultuer foar jo

Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond. Dit zijn ook de kernwaarden van TIJD VOOR TALENT - TIID FOAR TALINT. Het project is speciaal ontwikkeld voor mensen boven de vijfenzestig die zelfstandig wonen. TIJD VOOR TALENT wil voldoende en uitdagende kunst en cultuur aanbieden voor een steeds groter wordende groep in de krimpgebieden. Het wil de strijd tegen eenzaamheid de helpende hand bieden.

TIJD VOOR TALENT komt naar de mensen toe. Het doel is om interactieve kunst en cultuur projecten van jonge kunstenaars naar de dorpen in Fryslân te brengen. De kunstenaars gaan op ontdekkingsreis door te luisteren naar de behoeftes van de doelgroep op het gebied van kunst en cultuur en vandaar uit worden projecten ontwikkeld. Het project start in de dorpen van de Gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen.

De officiële aftrap van TIJD VOOR TALENT - TIID FOAR TALINT is op 22 november 2016 in het gemeentehuis van Buitenpost.

Fragment Omrop Fryslân radio:
18 oktober vanaf minuut 42 Hannelore Duynstee over het project TIJD VOOR TALENT bij Omrop Fryslân.

Friesch Dagblad 18 oktober:

frd-20161018-01012001-tijd-voor-talent