Het vervolg op de Wijk & Water Battle in 2015 is de WaterBattle tussen verschillende scholen uit Leeuwarden in 2017. Kinderen van de groepen 7&8 spelen een game en werken samen met hun ouders om duurzamer om te gaan met water. Het is mijn taak om de scholen te werven en de contacten met de scholen te onderhouden in Leeuwarden.

Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop is geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam hebben plaatsgevonden. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop.

Voor het project van Doarpswurk 'Vluchtelingen met een status in mijn dorp' ben ik verantwoordelijk voor de communicatie. Ik schrijf o.a. teksten, onderhoud de contacten met de media en ondersteun bij de organisatie van de informatieavond op 7 april 2016.

Het project Wijk & Water Battle is een initiatief van Drinkwaterbedrijf Vitens en de Provincie Fryslân. In deze battle gaan wijkbewoners en schoolkinderen samen aan de slag met water. Het doel is om bewuster om te gaan met water, inzicht te krijgen in het water en energieverbruik, kennis te delen en uiteindelijk een verandering tot stand te brengen in het waterverbruik. De verandering in het verbruik van water moet zorgen voor vermindering van energieverbruik.

leeuwarden, water, marketing, communicatie

Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Dit doen ze door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning aan Dorpshuizen, Dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen te versterken.